M32B1 Bjærgningskampvogn

Af Claus H. Bonnesen

m32b1-ths-1

M32B1 ved Gardehusarregimentet 1958-59

 

Efter Danmark i 1949 var indtrådt i Atlantpagten – NATO – indgik man i januar 1950 en aftale med USA om gensidig militær bistand, hvorved Danmark kunne modtage hjælp fra det amerikanske våbenhjælpsprogram – Mutual Defense Assistance Program (MDAP). Med oprettelsen af et dansk panservåben med Lov om Forsvarets Ordning af 1951 kom den amerikanske hjælp også til at omfatte kampvogne.

Det var oprindeligt planen at det danske forsvar skulle udrustes med  amerikanske middeltunge kampvogne af typen M46 og M45 (senere M47) og lette kampvogne af typen M24 . Som bjærgningskampvogn regnede de amerikanske myndigheder  i 1951/52 med at skulle levere fem styk af typen M32 til det danske forsvar. Dette antal blev senere suppleret med seks bjærgningskampvogne af typen  M74 [MTA-KBftr 520421-56; Status of MDAP Operations 1950-1954] , der som M32 var baseret på Sherman kampvognen fra Anden Verdenskrig. Mens M32 var en noget forældet konstruktion fra krigens tid, så begyndte produktionen af M74 først i 1954. Den var baseret på en senere, forbedret udgave af Sherman kampvognenen og var et væsentlig mere kapabelt bjærgningskøretøj end sin forgænger. Blandt andet havde den et spil, der kunne klare 41 tons, et dozerblad, der kunne holde køretøjet fast under bjærgning og en række andre forbedringer.

Dermed kunne M74 godt håndtere de kampvogne, som man forventede at den danske hær skulle udrustes med.Men da amerikanerne på grund af Koreakrigen måtte opgive at levere amerikanske kampvogne og i stedet lavede en aftale med det engelske forsvarsministerium om at levere engelske Centurion kampvogne med en vægt på over 50 tons til Danmark og flere andre lande, var M74 ikke længere tilstrækkelig. I stedet måtte de danske pansertropper klare sig uden bjærgningskampvogne indtil de første Centurion ARV (Armoured Recovery Vehicle) blev leveret i 1957.

Med en enkelt undtagelse.

Den 11. november 1952 om morgenen begyndte et modtagekommando fra Jyske Tøjhus losningen af ØKs  motorskib “Falstria” i Århus Havn med assistance fra Århus Stevedore Kompagni. Skibet var lastet med knap 500 tons amerikansk våbenhjælpsmateriel., herunder en enkelt “TANK, recovery, M32B1, Vehicle”, den danske hærs første og frem til 1957 eneste bjærgningskampvogn [MKO Århus 530107-59]. Det er nærliggende at antage, at bjærgningskampvognen fra amerikansk side var tænkt som støtte til de otte Sherman kampvogne der blev leveret i foråret 1952, men det danske forsvarsministerium indledte prompte forhandlinger med den amerikanske Military Aid Advisory Group (MAAG) i København om tilbagelevering af køretøjet! [FMIN 4kt 642-9/1952].

Hvorfor man ikke ønskede at modtage bjærgningskampvognen har kilderne indtil videre ikke givet svar på, men man kan gisne om flere årsager.

For det første stod det i novermber 1952 klart at Danmark kunne forvente at få leveret de engelske Centurion kampvogne. Som nævnt ovenfor, var en M32B1 ganske utilstrækkelig som bjærgningskampvogn for Centurion.
For det andet var M32B1 teknisk set vidt forskellig fra hvad det danske forsvar i øvrigt var stillet i udsigt af materiel. Den havde som nævnt ikke mange skruer til fælles med M45/46/47 eller M24 og slet ikke den engelske Centurion. Ikke engang de otte Sherman kampvogne man havde fået til uddannelsesformål i foråret 1952 var den ganske kompatibel med, da disse var af typen M4A3E4 med V8 motor, mens M32B1 blev drevet frem af en 9 cylindret stjernemotor. De M10 panserjagere man fik i 1953-54 havde ligeledes en anden motor, nemlig to 6 cylindrede dieselmotorer. Når man tager i betragtning det store arbejde man havde gjort siden 1945 for, mod alle odds, at få saneret og standardiseret forsvarets vognpark, så er det nærliggende at antage at en enlig, ukurrant bjærgningskampvogn ikke just var det, som hæren stræbte efter.
For det tredje kunne man måske frygte, at dersom man modtog den enlige M32B1, så ville man modtage en mindre af de mere kapable bjærgningskampvogne, som man forventede at få til Centurion.

Af med den kom man nu ikke.

Efter at være losset i Århus, blev bjærgningskampvognen kørt til HTKs motordepot i Skrydstrup. Det var planen at den umiddelbart herefter skulle udlånes til Kampvognsskolen i Oksbøl, hvor størstedelen af det danske  panservåbens otte Sherman kampvogne og ti M24 kampvogne befandt sig. Men på grund af forviklingerne omkring køretøjets eventuelle tilbagelevering, så forblev M32’eren i Skrydstrup. I 1953 blev den flyttet til Jyske Tøjhus i Ålborg, da depotet i Skrydstrup blev nedlagt.
Først i januar 1954 fandt det danske forsvar anvendelse for M32B1’eren. I januar 1954 var chefen for Mototeknisk Afdeling på  inspektionsrejse til Jyske Dragonregiment, hvor regimentschefen beklagede den manglende bjærgningskapacitet ved regimentet. Trods nogen betænkelighed over at løslade det ukurrante køretøj, blev M32B1’eren udlånt til regimentet under mil.nr. 99.716. I juli 1956 blev bjærgningskampvognen endelig udleveret til Jyske Dragonregiment.[FMIN 4kt 642-9/1952; MTA-KB 540201-818;MTA-KBftr Oversigter over køretøjsmateriel 1952-1962]

M32B1 ved JDR under øvelsen “Skjern Å Eet” tidligt i 1956. Bjærgningskampvogne er ved at trække en fastkørt Centurion kampvogn fri.

Med leveringen af Centurion bjærgningskampvogne i foråret 1957 og udlevering af disse til de to panserregimenter i løbet af sommeren, havde Jyske Dragonregiment ikke længere behov for M32B1’eren. I december 1957 blev den overført til Gardehusarregimentet og tilknyttet 1. Panserjagereskadron som bjærgningskøretøj for eskadronens M10 Panserjagere.

  M32B1 ved 1. Panserjagereskadron. Køretøjer længst til venstre er en M10 Panserjager.


M32B1 ved 1. Panserjagereskadron. Køretøjer længst til venstre er en M10 Panserjager.

I tiden ved Gardehusarregimentet deltog M32B1’eren i nogle passageforsøg i 1958, hvor der både blev kørt gennem panserværnsgrave og henover spanske ryttere (se billedet øverst på siden).I efteråret 1959 lakkede den uønskede bjærgningskampvogns karriere i det danske forsvar dog mod enden og i januar 1960 var den udgået af Motorteknisk Afdelings beholdningsoversigt.

Men dermed var vognens historie endnu ikke helt slut. Den endte i øvelsesterrænet ved Antvorskov Kaserne indtil den omkring 1980 blev fragtet til Hærens Kampskole i Oksbøl. Her blev vognen rengjort og malet, fik nye bælter og andet udstyr fra en  M10 Panserjager og blev henstillet i Kampskolens udendørs udstilling i Oksbøllejren, hvor den i skrivende stund (februar 2010) stadig står [Drostrup 1980 p.82-83 ].

M32B1 i Oksbøllejren, april 2008

M32B1 i Oksbøllejren, april 2008

Den danske M32B1 blev produceret i september 1942 som en M4A1 kampvogn ved Pressed Steel Car Company  i Pittsburgh, Pennsylvania. Den kampvogn, der senere skulle blive leveret til Danmark som en M32B1bjærgningskampvogn forlod samlebåndet som serienummer 555 og bar den amerikanske hærs registreringsnummer 3015311 [DeMarco, email 14. februar 2003].

Karakteristisk for de tidlige Shermans produceret ved Pressed Steel Car er undervognen nittet sammen, ikke svejset som på de fleste andre Shermans.

Resten af vognens histore, før den endte i Danmark, kendes ikke. Men måske vil der dukke mere op når vognen i Oksbøl en gang bliver restuareret.