AEC, 4×4, Panservogn (AEC Mk II)

AEC Mk II, angiveligt i Ryvangen, København i sommeren 1946. (via Ole Drostrup)

AEC Mk II, angiveligt i Ryvangen, København i sommeren 1946. (via Ole Drostrup)

Den danske hær modtog fire AEC Mk II panservogne som en del af de engelske leverancer til “Tysklandsdivisionen”, den danske besættelsesstyrke i Tyskland. Panservognene skulle anvendes som “chefvogne” ved Telegrafbataljonen. Køretøjernes kanoner blev afmonteret, formodentlig for at skaffe plads i tårnet til det til en kommandovogn tilhørende udstyr. Det ene af de fire afmonterede kanonrør blev senere brugt til at reparere en af fodfolkets 57mm panserværnskanoner efter en rørsprængning. Tre køretøjer blev udleveret til Telegrafbataljonen, mens et forblev ved Hærens Tekniske Korps (HTK) som reservevogn.

I juni 1946 omtales 3 panservogne til Telegrafbataljonen, som fejlagtigt er leveret “med indbygget 2-pdr Kanon”, hvorfor Generalkommandoen beder HTK afmontere disse. Selvom kaliberen synes forkert – AEC Mk II var bevæbnet med en 57mm kanon (på engelsk: 6-pdr) – så er det nærliggende at antage, at det faktisk drejer sig om AEC’erne og kaliberangivelsen skyldes en fejl. I bekræftende fald kan man så konstatere, at AEC’erne var leveret på dette tidspunkt [KOA-KB 460627-4043, MTA-KB 481006-24].

Den dansk-engelske overenskomst af 22. april 1947 om betaling for det engelske materiel til “Tysklandsdivisionen” åbnede mulighed for at hæren kunne tilbagelevere det materiel, man ikke ønskede at beholde. HTK anbefalede i foråret 1948 at man benyttede denne klausul til at tilbagelevere AEC’erne, hvilket Krigsministeriet tiltrådte.
Åbenbart skete der ikke så meget videre i sagen, så da HTK i efteråret 1948 kunne konstatere at Telegrafbataljonen ikke længere benyttede køretøjerne, foreslog man at de overgik til Rytteriet til brug for uddannelsen i tung panservogn. Generalinspektøren for Rytteriet kunne ikke tiltræde dette, da AEC’erne var ret forskellige fra rytteriets tunge standard panservogn, Staghound. I stedet foreslog generalinspektøren at vognene blev taget i anvendelse ved Rytteriet som kommandovogne, da man i høj grad savnede en sådan ved de to rytterregimenter (Jyske Dragonregiment og Gardehusarregimentet). Behørigt udrustet med radioer og skrivebord kunne de, på trods af deres størrelse og forskellighed fra våbnets andre panservogne, gøre god fyldest i denne rolle. Planerne strandede dog på Krigsministeriets bord: Englænderne havde inspiceret køretøjerne med henblik på tilbagelevering, så de skulle genbevæbnes og forblive på depot til de kunne afleveres [KMIN 3kt, Indgåede sager, jnr. 102-15-6/1948].
I oktober 1949 blev Telegrafbataljonen anmodet om at aflevere AEC’erne til Våbenarsenalet med henblik på udlevering til englænderne [MTA-KB 491021-3232]. Panservognene forsvinder ud af HTKs materieloversigt i februar 1950 og er således efter alt at dømme blevet returneret til de engelske myndigheder i løbet af vinteren 1949/50.

Generalinspektøren for Rytteriet vurderede at AEC’en var en forældet konstruktion. Den var dog nemmere at køre end Staghound, blandt andet på grund af dieselmotoren, som HTK fremhævede for dens bedre brændstoføkonomi sammenlignet ned et tilsvarende benzindrevet køretøj. Generalinspektøren mente endvidere at vognens køreegenskaber var mindre gode på grund af overvægt. Dette gjaldt især når kanonen var monteret, hvilket tyder på at vognens tyngdepunkt generelt lå for højt. Endvidere udgjorde vognens størrelse et problem på mindre veje og broer. Den danske vurdering af vognen synes dermed at være på linie med de engelske erfaringer (se AEC Mk II historie) [MTA-KB 481006-24; KMIN 3kt, Indgåede sager, jnr. 102-15-6/1948]

Ifølge HTK havde de fire AEC panservogne følgende data:

Chassisnr. Motornr.
H 150 S 228 H
H 181 448
H 195 S 228 H
H 342 S 228 H

Som det ofte er tilfældet for HTKs køretøjsdata i denne periode, er det vanskeligt at sige nøjagtig hvilke numre på køretøjet, HTK noterede som chassis- og motornummer. Det virker for eksempel påfaldende at man har noteret samme motornr. på tre af AEC’erne! [MTA-KB 491021-3232].