AEC Mk II referencer

1. Arkiver

Rigsarkivet:

 1. - Krigsministeriet, 3. kontor, Indgåede sager 1945-1950
  • - Jnr. 102-15-6/1948, pk A486 [KMIN 3kt, Indgåede sager, jnr. 102-15-6/1948]
 2. - Hærens Tekniske Korps, Konstruktionsafdelingen (KOA): Kopibøger
  • - KOA til Hærens Våbenarsenal nr. 4043 af 27/6 1946  [KOA-KB 460627-4043]
 3. - Hærens Tekniske Korps, Motorteknisk Afdeling (MTA): Kopibøger
  • - MTA til Krigsministeriet nr. 24 af 6/10 1948 [MTA-KB 481006-24].
  • - MTA til Telegrafbataljonen nr. 3232 af 21/10 1949 [MTA-KB 491021-3232]
 4. - Hærens Tekniske Korps, Motorteknisk Afdeling (MTA): Kopibøger fortroligt
  • - Oversigter over køretøjsmateriel 1948-1952

2. Trykte kilder

 1. - Fletcher, David: The Great Tank Scandal, London 1989 [Fletcher 1989]
 2. - Fletcher, David: Universel Tank, London 1993 [Fletcher 1993]
 3. - White, B.T.: “Guy, Daimler, Humber, AEC” i Crow, Duncan (red.): British and Commonwealth AFVs 1940-1946, Windsor 1971, p.197-216 [White 1971]

3. Internet

 1. - Brown, Peter: “British Armoured Car Production Figures 1945″,
  URL: http://www.warwheels.net/BritishArmouredCarProductionFiguresArticleBROWN.html.
  Citeret 17.05.2008 [Brown 2005/1]
 2. - Brown, Peter: British Armoured Cars In Europe – 1944-1945,
  URL: http://www.warwheels.net/BritACsInEurope44_45BROWN.html.
  Citeret 17.05.2008 [Brown 2005/2]
 3. - Hayles, Eric: The AEC Society and What’s in a Badge?, URL: http://middx.net/aec/articles/history.htm
  Citeret 05.02.2009 [Hayles 2000]
 4. Teller, Henrik: AEC Matador O853, URL: http://www.armyvehicles.dk/aecmatador.htm
  Citeret 05.02.2009 [Teller 2008]